فارسی  |  English
درباره ما  |  تماس با ما  |  فیسبوک
 
نشر موسیقی ارغنون
صفحه اصلیتازههای نشر ارغنوناخبار نشر ارغنونسفارش خریدماهنامه گزارش موسیقی
کلاسیک معاصر
سنتی ایرانی
تلفیقی
راک - جز - پاپ
صدای شاعر
 
موسیقی کلاسیک
آثار پیانویی اسکریابین
پیانو: علی یگانه
سال انتشار: اسفند 1396
جزئیات بیشتر...
 
 
 
 
 
آثار کلاسیک منتشر شده ارغنون
جویا سمفونی اروند آثار پیانویی چند قطعه مونودیزم آثار پیانویی همان یک شرار و هیچ گوره شاعرانه های پیانو
             
مجلس عاشق کشی حس نمادین